Rubber Division


Comerio Ercole je světově uznávaná společnost, která neomezuje své výrobky pouze na stroje a závody pro zpracování kaučuku (interní mixéry, válcovací míchačky a krekry, směšovací zařízení, laboratorní stroje, 2, 3 a 4 válcovací kalandry s různými konfiguracemi, speciální kalandry, automatické řezací a zavírací jednotky, kompletní kalandrovací linky pro pogumování textilií, pryžové fólie, ocelové a textilní šňůry a mnoho dalšího), ale je schopna poskytnout engineering a know-how na všech úrovních a provádět výzkum a rozvojové programy podporující spolupráci na celém světě. Společnost Comerio Ercole jedná na základě konkrétních požadavků zákazníka a je schopna uspokojit veškeré potřeby a poskytovat správná řešení.

Pro více informací navštivte http://www.comercole.it/en/products/rubber-division-1.html, nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.

 

brožura Convbelts

brožura Duplex

brožura Miniduplex

brožura Hydrogap

brožura Hydrofit

brožura Engineering