Statická kontrola a prachový inhibitor

Antistatický vstřikovací systém RB-2000 při použití s kapalnými statickými inhibitory MBI-40 a MBI-1001 jednotně pokrývá části a povrch stroje. Inhibitor uzemňuje elektrické výboje, odstraňuje statické problémy u vzduchového tryskání (injektorové a tlakové systémy), tak u tryskání za pomoci metacího kola. Vyčištěné části poté mohou být vyjmuty z tryskacího systému, bez prachu či tryskacího média. Navíc média k odstraňování otřepů vydrží delší dobu vzhledem k účinnějšímu odstraňování prachu a otřepů. 

  • MBI-40 
  • MBI-1001 
  • MBI-1001 Red

MBI-40, MBI-1001, MBI-1001 červený

Použití: Inhibitor, redukuje prach a statickou elektřinu během tryskání

Bezpečnostní list

LIQUIDS

 

mám dotaz na tento produkt