Pixargus vyrábí na klíč zařízení pro in-line kontrolu povrchu a měření rozměru vytlačovaných výrobků. Základem systémů je specifická aplikace strojového vidění zahrnující speciální osvětlovací zařízení, kamerové moduly a software na míru specifickým úkolů.

Dalším klíčovým prvkem úspěchu je rozhraní mezi obsluhou a systémem. Díky jednoduchému ovládání je každý nový pracovník schopen používat systém v plném rozsahu. To je důvod, proč jsou všechny funkce systému Pixargus provozovány dotykovým displejem a velkými tlačítky.

Systémové skříně jsou navrženy tak, aby vydrželi nejdrsnější podmínky reálného světového výrobního prostředí. Všechny komponenty jsou chráněny, aby vydržely i velmi silné mechanické vlivy bez nutnosti rekalibrace systému.

Pro více informací o této firmě navštivte webové stránky společnosti www.pixargus.de

PIXARGUS produkty

  • Kontrola povrchu

 

ProfilControl 5 pro pryžové profily

In-line systém pro kontrolu povrchu pryžových profilů

ProfilControl 5 je systém připravený na klíč pro in-line kontrolu extruze pryžových profilů. Systém je navržen tak, aby bylo možné kontrolovat kompletní geometrii a flexibilitu a lehké absorpční materiály, tj. použití gumového těsnění, systém tedy umožňuje pracovat na jakémkoliv spojitém produktu a se všemi druhy materiálů. Pokročilé kontrolní algoritmy v kombinaci s rychlým liniovým snímáním kamer a speciálními LED světly umožňují, že i ty nejmenší povrchové vady jsou automaticky objeveny a klasifikovány. Důraz byl kladen nejen na vysoký výkon, ale také na uživatelsky přívětivé rozhraní obsluhy (dotykové ovládání) a robustní design. Přepínání mezi produkty lze provést během několika vteřin, neboť všechny specifické parametry produktu jsou uloženy v evidenci. ProfilControl 5 je možné díky malé zástavbové velikosti integrovat na jakoukoliv extruzní linku. Počítač, dotykový displej i hlavní senzorový okruh mohou být instalovány odděleně, pokud je to například z důvodu omezeného prostoru potřebné.

Jak to funguje

ProfilControl 5 využívá až 4 kamerové moduly upevněné na nosičích kruhového držáku. Extrudované profily jsou vedeny přes vystředěná vodítka (průvlaky) a skrze speciálně navržený LED prstenec – světelné zařízení. Kamerové moduly průběžně snímají povrch profilu a odesílají data v reálném čase do centrálního počítače.

Uživatelsky přívětivé rozhraní obsluhy

ProfilControl 5 je kompletně obsluhován pomocí dotykového displeje o velikosti 15". Uživatelské rozhraní bylo navrženo s cílem, aby mohl systém intuitivně obsluhovat každý bez rozsáhlého školení. Obsluha zařízení definuje pro každý typ profilu specifický návod a upravuje pozici kamery a parametry kvality, tyto parametry se nastavují ručně pouze jednou. Obsluha nastavuje kontrolní limity pro každou jednotku kamery pouze klepnutím na požadovaný profil prostřednictvím dotykového displeje. Systém automaticky upraví zaostření, stejně jako citlivost na světlo pro dosažení optimální kontroly výkonu. Všechny parametry jsou automaticky uloženy v návodu a jsou použity vždy, když se vyrábí konkrétní produkt.

ProfilControl 5-HOSE pro gumové hadice

In-line kontrola povrchu gumových hadic

ProfilControl 5-WIPER pro gumy do stěračů

In-line systém pro vysoce přesnou kontrolu gumiček do stěračů

PSP 6 pro okenní profily

Systém kontroly pro okenní profily

PSP-M400 pro plastové profily

Systém povrchové kontroly různých plastových profilů

PSP-H400 pro plastové hadice

In-line systém kontroly povrchu plastových hadic

PST 5 pro plastové trubky

Systém povrchové kontroly pro plastové trubky
 

  • Kontrola a měření profilu

JINAK

ProfilControl-DualHead

In-line povrchová kontrola a měření profilu v jednom

Jinak2

jinak3

ProfilControl-DualHead je kombinací systému na kontrolu povrchu ProfilControl a systému na měření povrchu. Výhodou této kombinace je kompaktní uspořádání těchto dvou důležitých systémů kontroly kvality do jediné jednotky v extruzní lince. Toto je vzácné uspořádání, díky kterému může obsluha linky rychle a snadno ovládat jednu linku, pomocí dotykového displeje. Funkce jsou identické pro dvě samostatné verze subsystémů, které můžete nalézt v detailu „Inline kontrola povrchu profilů“ a „Inline měření profilů“.

PCD-X360-STD pro všechny profily <130mm

Inline systém měření profilů <130 mm OD

PCD-X360 STD je měřící systém profilů pro všechny extruzní profily. Systém snímá kontury profilu 2-5 krát za sekundu, zarovná jej podle referenčního výkresu a měří všechny důležité tvarové rysy. Referenční tvar profilu může být importován z CAD souborů nebo může být pořízen ze snímku profilu. Systém je možné zcela kontrolovat pomocí 15" dotykového displeje a je možné ho nastavit na nový profil během několika sekund. Velmi důležitou vlastností je odolnost systému. Systém je možné používat v nejdrsnějším prostředí, měřící hlava vydrží dokonce i pevné mechanické dopady bez potřeby nové.

Inline měření

Kontury profilu jsou automaticky porovnány s referenčním profilem. Předem definované uspořádání údajů zajišťuje, že důležité části profilu jsou přesně vyrovnány před měřením. Výsledky těchto měření a odchylky od standartních hodnot jsou zobrazeny na štítku na obrazovce. Štítky jsou barevně označeny. Pokud má štítek zelenou barvu, znamená to, že měření hodnot je v toleranci. Pokud je štítek žlutý, značí to, že hodnoty jsou ve výstražné toleranční zóně a červená se používá tehdy, pokud naměřené hodnoty překročili tolerantní zónu. Všechny naměřené hodnoty jsou zároveň uvedeny na obrazovce v grafu trendu.

 

PCD-X360-4P více pramennou extruzi až 4 profilů

Systém pro inline měření až 4 profilů současně

PCD-X360-4P je měřící systém pro veškeré extruzní profily. Systém zachycuje obrysy profilu 2-5 krát za sekundu, porovná jej s referenčním výkresem profilu a změří veškeré důležité tvary. Tvar referenčního profilu může být importován buď z CAD souborů, nebo může být pořízen ze snímku profilu. Systém je zcela kontrolován pomocí 15" dotykového displeje, nastavení nového profilu je možné během několika sekund. Velmi důležitou vlastností je odolnost systému. Systém je možné používat v nejdrsnějším prostředí, měřící hlava vydrží dokonce i pevné mechanické dopady bez potřeby nové.

Inline měření

Kontury profilu jsou automaticky porovnány s referenčním profilem. Předem definované uspořádání údajů zajišťuje, že důležité části profilu jsou přesně vyrovnány před měřením. Výsledky těchto měření a odchylky od standartních hodnot jsou zobrazeny na štítku na obrazovce. Štítky jsou barevně označeny. Pokud má štítek zelenou barvu, znamená to, že měření hodnot je v toleranci. Pokud je štítek žlutý, značí to, že hodnoty jsou ve výstražné toleranční zóně a červená se používá tehdy, pokud naměřené hodnoty překročili tolerantní zónu. Všechny naměřené hodnoty jsou zároveň uvedeny na obrazovce v grafu trendu.

 

PCD-X360-PW pro PVC – okenní profily

Systém pro inline měření okenních profilů z PVC

PCD-X360 je měřící systém pro PVC – okenní profily. Systém snímá obrysy profilu 2-5 krát za sekundu, porovná je s referenčním výkresem profilu a změří veškeré důležité tvary. Tvar referenčního profilu může být importován buď z CAD souborů, nebo může být pořízen ze snímku profilu. Systém je zcela kontrolován pomocí 15" dotykového displeje, nastavení nového profilu je možné během několika sekund. Velmi důležitou vlastností je odolnost systému. Systém je možné používat v nejdrsnějším prostředí, měřící hlava vydrží dokonce i pevné mechanické dopady bez potřeby nové kalibrace.

Inline měření

Kontury profilu jsou automaticky porovnány s referenčním profilem. Předem definované uspořádání údajů zajišťuje, že důležité části profilu jsou přesně vyrovnány před měřením. Výsledky těchto měření a odchylky od standartních hodnot jsou zobrazeny na štítku na obrazovce. Štítky jsou barevně označeny. Pokud má štítek zelenou barvu, znamená to, že měření hodnot je v toleranci. Pokud je štítek žlutý, značí to, že hodnoty jsou ve výstražné toleranční zóně a červená se používá tehdy, pokud naměřené hodnoty překročili tolerantní zónu. Všechny naměřené hodnoty jsou zároveň uvedeny na obrazovce v grafu trendu.

 

CD-X360-PS pro široké vinylové profily

Systém pro inline měření širokých vinylových obkladových profilů

PCD-X360 je systém na měření profilů z PVC – vinylové obklady. Systém snímá obrysy profilu 2-5 krát za sekundu, porovná je s referenčním výkresem profilu a změří veškeré důležité tvary. Tvar referenčního profilu může být importován buď z CAD souborů, nebo může být pořízen ze snímku profilu. Systém je zcela kontrolován pomocí 15" dotykového displeje, nastavení nového profilu je možné během několika sekund. Velmi důležitou vlastností je odolnost systému. Systém je možné používat v nejdrsnějším prostředí, měřící hlava vydrží dokonce i pevné mechanické dopady bez potřeby nové kalibrace.

Inline měření

Kontury profilu jsou automaticky porovnány s referenčním profilem. Předem definované uspořádání údajů zajišťuje, že důležité části profilu jsou přesně vyrovnány před měřením. Výsledky těchto měření a odchylky od standartních hodnot jsou zobrazeny na štítku na obrazovce. Štítky jsou barevně označeny. Pokud má štítek zelenou barvu, znamená to, že měření hodnot je v toleranci. Pokud je štítek žlutý, značí to, že hodnoty jsou ve výstražné toleranční zóně a červená se používá tehdy, pokud naměřené hodnoty překročili tolerantní zónu. Všechny naměřené hodnoty jsou zároveň uvedeny na obrazovce v grafu trendu.

 

  • Profesionální kontrola

PCR 20/40

Systém pro analýzu směsi s laboratorním extrudérem

Bližsí informace o systému zde

 

 
  • Kontrola síťovin

WebControl-TEX

zoom_webtex_Samples1

In-line kontrola texturované síťoviny

Systém WebControl-TEX umožňuje vysokorychlostní kontrolu texturu výrobků, jako např. brusný papír, textilní skelná vlákna, vlna, kůže a tkaniny. Integrací WTC do výrobní linky mohou být detekovány a označeny ve výrobní lince nehomogenní látkové struktury, jedná se o typické topografické vady textury, jako jsou   vady zrnitosti nebo aglomerace v brusném papíru   tkalcovské vady v listech skelných vláken   husté skvrny na vlně   vady v kožené struktuře.

Inline detekce vad ve strukturovaném povrchu

Konvenční statická metoda používá předdefinované stupně šedi s popisem textury a požadovaných tolerancí. Takový přístup může vyžadovat mnoho úprav během provozu, aby byli detekovány pseudo vady nebo skutečné chyby. WCT pracuje dynamicky a přizpůsobí povrch, texturu a jas. Díky tomu jsou malé odchylky v textuře ignorovány, zatímco významné rozdíly jsou dále zpracovány jako kandidáti na vady. Ve většině případů jsou pro nastavení WCT dostačující dva parametry pro kontrolu nového typu texturovaného produktu. Jeden parametr, který popisuje relativní amplitudu topografických struktur a druhý parametr, který popisuje minimální velikost vady.

 

 

 

 

poptat produkty Pixargus