subter1

Odstraňování přetoků vysokorychlostním tryskáním v kryogenní komoře je proces používaný v gumárenském průmyslu k odstranění přetoků z lisovaných pryžových dílů. Proces používá tekutý dusík, vysokou rychlost rotace tryskacího média a tryskací média v různých kombinacích, díky tomu jsou přetoky odstraněny velmi přesně, úsporně a účelně. Výlisky, které mají tenké přetoky, mohou být rychle a důkladně očištěny. Kryogenní tryskání je mimořádně účinné pro odstraňování vnitřních přetoků u složitých výlisků, které nelze odstranit jiným způsobem.

Pro odstraňování přetoků kryogenním tryskáním nabízíme dva základní typy stroje - stroj s košem a stroj s pásem. Pásová kryogenní tryskací kabina byla navržena pro větší (těžší) výlisky.

Bližší informace o této společnosti naleznete na jejich webových stránkách www.cryomatic.com.