Kontrola statystyczna i inhibitor pyłu

Antystatyczny system wtryskowy RB-2000 przy zastosowaniu z płynnymi statycznymi inhibitorami MBI-40 i MBI-1001 jednolicie pokrywa części i powierzchnię maszyny. Inhibitor uziemia wyładowania elektryczne, eliminuje problemy statyczne przy piaskowaniu powietrznym (systemy wtryskowe i ciśnieniowe) oraz za pomocą piaskowania przy pomocy koła rzutowego. Oczyszczone elementy mogą być później usunięte z systemu piaskowania, bez pyłu i medium użytego przy czyszczeniu. Ponadto, medium do usuwania zadziorów wytrzyma dłuższy czas ze względu na bardziej efektywne usuwanie pyłu i zadziorów.

  • MBI-40 
  • MBI-1001 
  • MBI-1001 Red

MBI-40, MBI-1001, MBI-1001 czerwony

Zastosowanie: Inhibitor, redukuje pył i statyczny ładunek elektryczny podczas czyszczenia

Karta charakterystyki

LIQUIDS

 

jestem zainteresowany tym produktem